Kritický uhol Attack

kritický uhol NÁBEHU

- 1. najväčšieho uhla nepriateľ predmetu (cieľ), čo umožňuje konvergenciu ponorky s posledným spláchnutí; Používajú sa ponorky na určenie argumentov pre pohyb cieľa počas torpédového útoku. 2. Na krídle lietadla - uhol útočišťa, pri ktorom je nevýnosný vzťah medzi zdvíhacou silou a ťahom.

Samoylov KI námorný slovník. - M.-L. : Štátne námorné vydavateľstvo Národného komisára pre vnútorné záležitosti ZSSR, 1941

.