Through rate

through rate

(Through sadzieb) - náklady na dopravu tovaru z miesta odoslania do konečného miesta určenia, vrátane nákladov na dopravu a manipuláciu medziproduktu na ceste.

Samoylov KI námorný slovník. - M.-L. : Štátne námorné vydavateľstvo Ľudského komisára pre vnútorné záležitosti ZSSR, 1941

.