Colocation

komunikačné služby, ktorá spočíva v tom, že poskytovateľ prideľuje klientskeho zariadenia na jeho území (zvyčajne v dátovom centre) a spája ho do komunikačných kanálov s vysokou priepustnosťou (anglicky čo-umiestnenie. - Umiestnenie ďalšie).
Niekedy toto zariadenie nepatrí ku klientovi, a prenajíma ich od rovnakého poskytovateľa, v tomto prípade služba sa nazýva "prenajať dedikovaný server"

Business Glosár. Akademik. pv. 2001.