KULTÚRA

Súbor materiálnych a duchovných hodnôt, životné pohľady, vzorce správania, normy, metódy a metódy ľudskej činnosti: odrážajú určitú úroveň historického vývoja spoločnosti a človeka; obsiahnuté v objektívnych, materiálových nosičoch; a prenášané do nasledujúcich generácií

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.