Colný kódex

State of právnych predpisov upravujúcich organizáciu a činnosť colných orgánov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.