Analýza údajov

štatistické štúdie týkajúce sa výpočtu multidimenzionálneho systému pozorovacích údajov s mnohými parametrami. AD je klasifikovaná ako:
1. Opis niektorých parametrov prostredníctvom iných a vyhotovenie nových parametrov.
2. Jazyk na prezentáciu informácií o kvantitatívnej analýze.
3. Kvalitatívna analýza.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.