Autorizovanom SPREAD

Rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou cudzej meny. Veľkosť rozpätia predajcov je určená stabilitou menového trhu

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.