Dlh

(dlh) Suma peňazí, ktorú jedna osoba dlhuje inej. V obchodnej praxi je bežné splatiť dlh do jedného mesiaca od dátumu prijatia faktúry; na konci tohto obdobia sa môže započítať úrok z čiastky dlhu. Dlhodobý dlh môže byť realizovaný zmenkou, ktorá je prevoditeľným nástrojom. Pozri tiež: dlhová povinnosť; dlhopis (dlhopis).

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.