Pomer dlhu

, vypočítaný ako pomer výšky dlhu k hodnote vlastného imania.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.