úMyselné

premýšľavé myslenie
MYSELITE, tú; -an. Vážne premyslené, uzemnené. O. odpoveď. Zámerné rozhodnutie. Ak chcete konať úmyselne (príslovie).

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.