Koeficient elasticity dopytu

koeficient, ktorý charakterizuje stupeň zmeny dopytu po tovare v dôsledku zmien cien. Vypočítané ako pomer zmeny dopytu vo výške tovaru alebo služieb k zmene ceny v percentách.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.