Pomer pružnosti dopytu z príjmov

koeficient, ktorý charakterizuje relatívnu zmenu dopytu po zmene príjmu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.