TEÓRIE DEMAND

(teória dopytu) Táto teória, ktorá popisuje vzťah medzi dopyt po tovare a jeho cenu, táto teória je základným stavebným kameňom mikroekonómie (mikroekonómie) ( cm a teórie cena (teória cena) sú vyznačené na množstvo grafe tovar, ktoré si ľudia budú kupovať za rôzne ceny, môžete vytvoriť .. krivka dopytu. Zovšeobecňovanie kriviek dopytu jednotlivých osôb dáva krivku dopytu na sektorovom trhu, súčtom dopytu pre všetky produkty, na oplátku, je krivka agregátneho dopytu v ekonomike Preto na základe mikroekonomických údajov, môžete vytvoriť makroekonomický model (makroekonomický model)

Business výkladový slovník - M: .... "INFRA-M "Celý svet." Graham Betts, Barry Brindley, S. Williams atď. Všeobecné znenie: D.S. Osadchaya IM, 1998.