Veľkosť dopytu

Ing. požadované množstvo
množstvo konkrétneho produktu alebo služby, ktoré kupujúci môže kúpiť za ponúkanú cenu za určité časové obdobie. B. s. závisí od príjmu kupujúcich, od cien tovarov a služieb, od očakávaní kupujúcich, od ich vkusu a preferencií. B. s. , ako aj veľkosť dodávok, sú hlavnými faktormi pri tvorbe trhových cien.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.