Vypovedanie

fr. denouser, Ing. vypovedanie - vyhlásiť, ukončiť
oznámenie o ukončení uzavretej zmluvy uzavretej jednou zo strán spôsobom a za podmienok stanovených v tejto zmluve.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.