Priamy pomer nákladov práce

koeficient, ktorý charakterizuje intenzitu práce výrobkov. Vypočíta sa ako pomer hodnoty pracovnej sily k produkcii výroby k jej hodnote.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.