Disciplinárny trestný čin

See. Disciplinárne priestupky

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.