Dividendový bonus

dodatočná dividenda vyplácaná pravidelne.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.