Dividend Kapitalizované

A. Dividenda určená na zvýšenie fixného kapitálu.
B. Cena akcií zodpovedá výške peňažného kapitálu, ktorý pri požičaní prináša príjem rovný dividendy získanej z akcií.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.