Sčítanie dividend

See. Sčítanie cudzincov

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.