Príspevok na dividendy

ukazovateľ pomerného rozdelenia podielu všeobecného priemeru medzi nákladom, lodiou a nákladnou dopravou ako percento ich hodnoty.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.