Kumulatívna dividenda

dividenda nebola vyplatená včas a mala by sa rozdeliť pri nasledujúcich platbách.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.