Dividend Final

vyplatený z konečných výsledkov za rok.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.