Dividendy vo forme akcií

dodatočné bezplatné akcie namiesto dividend.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.