Likvidácia dividend

A. Dividendy, deklarované pri likvidácii akciovej spoločnosti a rozdelené medzi akcionárov.
B. Dividenda prevyšujúca akumulované finančné prostriedky na účte nerozdeleného zisku k dátumu oznámenia dividendy.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.