Dividendový dlh

dividenda na kumulované prioritné akcie, ktoré neboli deklarované k aktuálnemu dátumu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.