Dividend nekumulatívny

dividendy z prioritných akcií, ktoré nie sú hromadené a nie sú vydané vlastníkovi podielu podľa rozhodnutia vedenia akciovej spoločnosti.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.