Dividendová možnosť

dividenda s právom majiteľa zvoliť spôsob platby: peniazmi alebo novými akciami.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.