Výstup z dividend

See. Relatívna výplata dividend

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.