Preferenčná výplata dividend

See. Privilegované dividendy

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.