Dividend Privileged

dividenda vyplatená z prioritných akcií vo výške pevného percentuálneho podielu k nominálnej hodnote akcie.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.