Dividend Property

dividenda vyplatená nehnuteľnosťou, berúc do úvahy jej trhovú hodnotu ku dňu oznámenia o výplate.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.