Dividend Relatívna

pomer súčasných dividend za rok na trhovej hodnote akcií vypočítaným dňom.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.