Skriptovanie dividend

dividendy s povinnou platobnou povinnosťou v budúcnosti, ak nie je možné jej včas zaplatiť.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.