Dividend Poskytovanie

(dividend cover) faktor určujúci, koľkokrát čistý zisk spoločnosti po zdanení (čistý zisk po zdanení) presahuje sumu dividend (dividend), platené držiteľov kmeňových akcií. Napríklad čistá dividenda vo výške 400 000 USD. Art. zaplatená spoločnosťou, ktorá preukázala čistý zisk vo výške 1 milión libier. Art. , hovoria, že je krytý dva a pol krát. Dividenda softvér je indikátorom pravdepodobnosti, že výplaty dividend bude konštantná (low ustanovenia dividenda znamená, že spoločnosť nebude ľahké udržať výplatu dividend na rovnakej úrovni v zlých rokoch), rovnako ako schopnosť firmy k investíciám a rastu (vysoké náklady na údržbu znamená, že akumuluje výnosy pre následnú investíciu). Záporná hodnota zábezpeky dividend sa považuje za nezvyčajnú a je znakom toho, že spoločnosť má ťažkosti. Pozri tiež: pomer cena-výplata.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.