Dočasná dividenda

zaplatenie podielu z ročnej dividendy za časť roka.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.