Neuplatnené Dividend

dividenda neprijala akcionári, zvyčajne malá.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.