Dividendy z investovaného kapitálu do družstva

dividendy vyplatené v závislosti na veľkosti podielu na družstevné členských príspevkov do začiatku minulého finančného roka, a zisk zarobil za rok.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.