Pomer výplaty dividend

koeficient vypočítaný ako pomer dividendy k zisku na jednu bežnú akciu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.