"DIVING"

krátke oneskorenie v oživení trhových podmienok alebo mierna zmena cien na burze, zvyčajne smerom nadol.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.