Deliteľné náklady

See. Náklady sú deliteľné

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.