Rozdelenie rizika primárneho

zníženie rizika poistenia prostredníctvom účasti v riziku niekoľkých poisťovní.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.