Rozdelenie rizík Sekundárny

zníženie poistného rizika v dôsledku zaistenia.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.