Konštrukčné jednotka

Oficiálne zvýraznená časť podniku alebo inštitúcii, spoločne so svojimi príbuznými pracovníkmi, predpísaný rozsah povinností a zodpovedá za vykonávanie úloh, ktoré im. Zvyčajne sa jednotky rozdeľujú na základe komunity vykonávanej práce. Existujú funkčné a výrobné divízie

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.