Divízny štruktúra

typ organizačnej štruktúry, navrhnutý v záujme veľkých spoločností, u ktorých sú funkčné štruktúry, prestáva byť efektívna. Divízny štruktúry - je to vnútorná štruktúra organizácie, do ktorej sa v rámci funkčnej jednotky (výroba, predaj, a ďalšie.) Sú menšie útvary nie je pridelený funkcií, a výrobok, typu zákazníka alebo geografickej oblasti. V tejto úlohe, spoločné pre celú organizáciu - Riadenie ľudských zdrojov, právne záležitosti, financie, atď - .. sú priradené k štruktúre zamestnancov z

Obchodné Glosár. Akademik. pv. 2001.