Pevný divízor

koeficient použitý na výpočet úroku z vkladov a rovný pomeru počtu kalendárnych dní v roku k úrokovej sadzbe.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.