Dns

(Domain Name System - Domain Name System)
Počítačový distribuovaný systém pre získavanie informácií o doménach. Najčastejšie sa používa na získanie IP adresy názov hostiteľa (počítača alebo zariadenia) informácie o protokole pre doménu

Business Glosár smerovanie pošty, ktoré slúžia uzly. Akademik. pv. 2001.