DNS-SERVER

Aplikácia určená na zodpovedanie požiadaviek dNS príslušným protokolom. Server DNS sa môže označovať aj ako hostiteľ používajúci

slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.