Doc

Ing. docket
A. Označenie, zoznam obsahu tovaru, náklad s adresou príjemcu.
B. Doklad o zaplatení ciel vydaný colnou správou alebo bankou.
V. Zhrnutie dokumentu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.