Dokladový doklad

Pozri. Doklad o doklade

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.